Transcendența Eminesciană: Popas științific eminescian cu Academicianul Ion Tighineanu

În cadrul evenimentului cu profil filosofic, masteranzii, doctoranzii și cercetătorii, elevii și studenții, vor avea posibilitatea să-și prezinte lucrările, proiectele și comunicările despre opera eminesciană. Evenimentul va fi difuzat pe pagina de Facebook a filialei CA Eminescu.

Detaliile Evenimentului