Limba doinelor de aur, Limba noastră cea română

Audierea poeziilor dedicate Limbii Române reprezintă o nouă modalitate de a cunoaște noi texte lirice din arealul tematic propus și de a reflecta la rolul rostirii artistice a cuvântului scris. Activitatea oferă un bun prilej de a reflecta și interpreta mesajele versurilor din universul liric: „Limba română este patria mea”(Nichita Stănescu) și adagiul lui Mateevici: „Limba noastră-i o comoară”.

Recitalul de poezie se va difuza offline.

Detaliile Evenimentului