Events

Finalizat
Top Toastmasters Club (Chișinău) este o organizație non-profit care face parte din marea familie Toastmasters International, scopul căreia este dezvoltarea abilităților de oratorie prin întâlnirile de networking locale și internaționale.
Finalizat
Instruirea este destinată utilizatorilor dornici de a cunoaște cum funcționează o bază de date. În urma instruirii, participanții vor dobândi competențe de accesare, căutare, navigare și descărcare a fișierelor din bazele de date juridice.
Finalizat
Seminarul „Frica în viaţa omului: partea pozitivă şi negativă” va pune accentul pe studierea fricii în procesul rezolvării conflictelor şi comunicării. Participanţii vor putea practica cunoştinţele însuşite în viaţa cotidiană.
Finalizat
Interviu cu Alexandru Arseni, semnatar al Declarației de Independență. Evenimentul este dedicat Zilei Independenței Republicii Moldova.
Finalizat
La această instruire, participanții vor afla cum se poate verifica online statutul de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, înregistrarea la medicul de familie, precum și modalitatea de descărcare a certificatului Covid.
Finalizat
Cursul de educație digitală dezvoltă abilitățile de căutare și descărcare a articolelor științifice juridice.
Finalizat
Interviu cu Pintilie Pârvan, dr. șt. agricole, conferențiar universitar, semnatar al Declarației de Independență, deputat în Primul Parlament.
Finalizat
Приобретение навыков общения в Skype и Viber. Пользователь освоит способы пересылки фото и видео материалов, научится создавать групповой звонок и т.д.
Finalizat
Top Toastmasters Club (Chișinău) este o organizație non-profit care face parte din marea familie Toastmasters International, scopul căreia este dezvoltarea abilităților de oratorie prin întâlnirile de networking locale și internaționale.
Finalizat
La acest curs, toți participanții vor dobândi competențe de accesare, căutare, navigare și descărcare de fișiere din bazele de date juridice.
Cauta evenimente
Catalogul electronic al Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu