Events

Finalizat
Întâlnirea cu scriitorul Constantin Dragomir - Ambasador al Lecturii va reliefa rolul colaborării cu biblioteca și va prezenta importanța cărții în viața cititorului.
Finalizat
Cititorul Mihai Ciobanu în dialog cu scriitorul Dumitru Crudu despre creație, receptarea operei literare și lectură.
Finalizat
În dialog cu poetul, prozatorul, publicistul și eseistul Ianoș Țurcanu despre Campania „Fii deștept! Ia un card inteligent, la Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu”.
Finalizat
Prilejuit de Ziua Limbii Române, evenimentul îl va avea invitat pe folcloristul, etnologul Tudor Colac, iar în calitate de moderator va fi Natalia Zavtur, lector superior la Catedra de biblioteconomie şi asistenţă informaţională. Se va discuta despre rolul educației lingvistice în mediul comunitar.
Finalizat
Un nou prilej de a admira o carte frumoasă ca design și valoroasă informativ din creația Irinei Nechit.
Finalizat
Un dialog captivant și cognitiv, cu poetul Botnaru Virgil despre Antologia genezei Poeziei noastre, pentru a descoperi diversitatea poeziilor și tainele lor.
Finalizat
În dialog cu poetul Leo Bordeianu, discutând tendințele poeziilor de atmosferă cu proiecţii uşor existenţiale.
Finalizat
Vladimir Beșleagă – omul cărții, omul culturii, omul generos, cunoscător al operei eminesciene, bun prieten al Centrului Eminescu și al admiratorilor creației sale. În cadrul activității se va relata despre aportul scriitorului în literatura și cultura națională.
Finalizat
Întâlnire cu poetul, prozatorul, dramaturgul și publicistul Dumitru Crudu.
Finalizat
În dialog cu scriitorul Nicolae Dabija, vom vorbi despre tendințele și actualitățile contemporane în literatură.
Cauta evenimente
Catalogul electronic al Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu