Events

Finalizat
Vizitarea expoziției virtuale va completa cunoștințele referitoare la opera inestimabilă a scriitorului Mihail Sadoveanu.
Finalizat
Expoziția sintetizează în imagini informații despre viața și activitatea literară a scriitorului Mihail Sadoveanu.
Finalizat
Expunerea online a celor 20 de titluri de carte facilitează documentarea utilizatorului la subiectul propus și contribuie la descoperirea valorilor autentice.
Finalizat
Expoziţia conţine o prezentare selectivă a documentelor din colecţiile bibliotecii și cuprinde informaţii privind fenomenul traficului de ființe umane.
Finalizat
Expoziţia conţine o prezentare selectivă a documentelor din colecţiile bibliotecii și cuprinde informaţii cu referire la istoria, trecutul și prezentul orașului Chișinău.
Finalizat
Expoziția sintetizează în imagini informații despre viața și activitatea literară a scriitorului Paul Goma.
Finalizat
Expoziția virtuală care include recomandări de povești moderne este în concordanță cu solicitările cititorului și sintetizează propunerile de cărți oferite de bibliotecă.
Finalizat
Виртуальная выставка книг из серии Проза еврейской жизни - проект еврейского книгоиздания на русском языке.
Finalizat
Expoziția virtuală prezintă documentele cu o descriere bibliografică din colecția Bibliotecii „Târgoviște”, avînd ca tematică personalitatea lui Ștefan cel Mare.
Finalizat
Expoziția sintetizează în imagini informații despre moștenirea literară pe care o oferă cu generozitate criticul literar Mihai Cimpoi tuturor celor care preferă să acorde timp lecturii.
Cauta evenimente
Catalogul electronic al Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu