Events

Finalizat
Vă oferim un curs de iniţiere în utilizarea şi accesarea bazelor de date cu caracter juridic: Sintact și EbscoHost. Instruirea este destinată utilizatorilor dornici de a cunoaște cum funcționează o bază de date.
Finalizat
Curs de iniţiere în utilizarea şi accesarea bazelor de date cu caracter juridic: MoldLex şi HeinOnline. La acest curs, toți participanții vor dobândi competențe de accesare, căutare, navigare și descărcare de fișiere din bazele de date juridice.
Finalizat
E-servicii: Lex Expert - Vă oferim un curs de iniţiere în utilizarea şi accesarea bazelor de date cu caracter juridic: Sintact și EbscoHost.
Finalizat
E-servicii: Lex Expert - Curs de iniţiere în utilizarea şi accesarea bazelor de date cu caracter juridic: MoldLex şi HeinOnline.
Finalizat
Curs de iniţiere în utilizarea şi accesarea bazelor de date cu caracter juridic: MoldLex şi HeinOnline.
Finalizat
Curs de iniţiere în utilizarea şi accesarea bazelor de date cu caracter juridic: Sintact și EbscoHost.
Serviciul „LexExpert” oferă instruiri pentru dezvoltarea abilităților de consultare și utilizare a bazelor de date juridice: MoldLex, EBSCO, Hein onLine, Sintact.ro.
Finalizat
Serviciul „LexExpert” oferă instruiri pentru dezvoltarea abilităților de consultare și utilizare a Bazelor de date juridice: MoldLex, EBSCO, Hein onLine, Sintact.ro.
Finalizat
Elaborarea variantei audio a Constituției RM este un mesaj de promovare și vizibilitate a Legii fundamentale a Republicii Moldova.
Cauta evenimente
Catalogul electronic al Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu