Events

Finalizat
Deși prezintă un eveniment tragic istoric „Fata și războiul” are un conținut frumos, trist și atractiv. Pe parcurs rămâi cu un gust amar știind că nu este în totalitate ficțiune sau plăsmuire, este ceea ce oamenii au declanșat.
Finalizat
Discuţie tematică, despre importanța și rolul insectelor în natură și viața umană.
Finalizat
Discuție despre dragostea faţă de valorile naţionale, despre frumoasa copilărie a poetului. Dezvoltarea simţului artistic prin abordarea creaţiei eminesciene și stimularea interesului față de carte.
Finalizat
Беседа посвящена критериям, которыми следует руководствоваться при выборе профессии.
Finalizat
O fumoasă experiență cognitivă axată pe expunerea multiplelor curiozități despre limba română. Se va crea un cadru de discuție interesant și amiabil.
Finalizat
Беседа предназначена для молодых людей, желающих определиться в жизни.
Finalizat
În cadrul activității se vor discuta aspecte diverse referitoare la evoluția tehnicii de comunicare- televizorul.
Finalizat
Discuția tematică va evidenția rolul mesajului artistic în viața cititorului.
Finalizat
În cadrul activității se va dezbate public subiectul referitor la revizuirea mai multor norme din Constituția Republicii Moldova. Moderator – Mihai Corj, doctor în drept, Președinte al Institutului de Creație Legislativă LEX SCRIPTA.
Finalizat
În cadrul ativității se vor discuta aspecte ale temei de actualitate: Educația mediatică. Cyberbullying.
Cauta evenimente
Catalogul electronic al Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu