Events

Finalizat
Ознакомление всех желающих с полезной информацией для работы на компьютере, в частности „Панель задач”, ее возможности и их реализация.
Finalizat
Приобретение навыков в сохдании/переименовании папок или файлов.
Finalizat
Регистрация в электронной почте и приобретение практических навыков ее использования.
Finalizat
La acest curs, toți participanții vor dobândi competențe de accesare, căutare, navigare și descărcare de fișiere din bazele de date juridice.
Finalizat
Cursul este susținut în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică și se desfășoară online.
Finalizat
Cursul de educație digitală IT-inteligent Catalogul Electronic (www.opac.hasdeu.md) oferă instruiri în scopul utilizării și consultării Catalogului electronic al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.
Finalizat
Cursul de educație digitală IT-inteligent Catalogul Electronic (www.opac.hasdeu.md) - oferă instruiri pentru utilizarea și consultarea Catalogului electronic al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”. Cursul se desfășoară online, prin intermediul platformei Zoom.
Finalizat
Регистрация в MICB Web Banking и приобретение практических навыков оплаты коммунальных услуг online.
Finalizat
Приобретение навыков конвертирования аудио-видео материалов в нужный формат.
Finalizat
Приобретение навыков создания поздравительной открытки.
Cauta evenimente
Catalogul electronic al Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu