Events

Finalizat
În cadrul activității copiii vor fi familiarizați cu regulile de tehnoredactare a unui document Word.
Finalizat
Training pentru utilizatori în utilizarea aplicației Microsoft Word.
Cauta evenimente
Catalogul electronic al Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu