Events

Finalizat
Цель занятия - научить пользователя как зарегистрироваться в социальных сетях и как публиковать свою информацию.
Finalizat
Цель инструктажа: научить пользователя работе в программе Word / Libre Office (набор текста, вставка таблиц, создание графических изображений и т.д.).
Finalizat
В ходе инструктажа пользователь ознакомится с электронным каталогом Муниципальной Библиотеки „B.P. Hasdeu” и приобретет практические навыки поиска нужной книги.
Finalizat
În cadrul instruirilor, copii vor învăța prin joc programarea, construirea roboților și a diferitor mecanisme folosind piese, diferiți senzori, motoare. Pe lângă competențele digitale, copiii își dezvolta creativitatea și abilitățile inginerești.
Finalizat
Регистрация в электронной почте и приобретение практических навыков ее использования.
Finalizat
Тема: „Что такое панель задач и раскладка клавиатуры, знакомство с горячими клавишами”.
Finalizat
Cursul este susținut în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică și se desfășoară online, prin intermediul platformei Zoom.
Finalizat
Приобретение практичнских навыков оплаты коммунальных услуг online.
Finalizat
Participanții vor dobândi competențe de accesare, căutare, navigare și descărcare a fișierelor din bazele de date juridice.
Finalizat
В ходе инструктажа пользователь приобретет навыки поиска и сохранения нужной информации.
Cauta evenimente
Catalogul electronic al Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu