servicii de instruire

Instruirea este destinată utilizatorilor dornici de a cunoaște cum funcționează o bază de date. În urma instruirii, participanții vor dobândi competențe de accesare, căutare, navigare și descărcare a fișierelor din bazele de date juridice.
  • ianuarie 11, 2023
Vezi mai mult
Cursul de educație digitală IT-inteligent Catalogul Electronic (www.opac.hasdeu.md) oferă instruiri pentru utilizarea și consultarea Catalogului electronic al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.
  • ianuarie 4, 2023
Vezi mai mult
EBSCOhost – este un ansamblu de baze de date, unde pot fi accesate articole în format full-text din 18200 de reviste științifice în limba engleză. Sintact.ro – este o bază de date din România, care oferă acces la legislația românească, practica judiciară, reviste în domeniul dreptului. MoldLex – conţine acte juridice, începând cu anul 1989 și include 2 compartimente: Jurist - Legislația RM, Practica Judiciară a RM. HEINONLINE – – cea mai mare bază de date în domeniul juridic.
  • ianuarie 3, 2023
Vezi mai mult
Oferim instruire despre modalitatea de depunere online a cererii pentru stabilirea indemnizaţiilor adresate familiilor cu copii și a indemnizaţiei paternale, precum și a cererii de reexaminare a pensiei pentru stagiul de cotizare realizat după stabilirea pensiei.
  • decembrie 15, 2022
Vezi mai mult
Oferim instruiri privind convertirea documentelor în format PDF, unirea și dezbinarea fișierelor PDF, extragerea și sortarea paginilor dintr-un document PDF etc.
  • decembrie 9, 2022
Vezi mai mult
Instruire privind convertirea documentelor în format PDF, unirea și dezbinarea fișierelor PDF, extragerea și sortarea paginilor dintr-un document PDF etc. Cursul se desfășoară prin intermediul platformei Zoom.
  • decembrie 7, 2022
Vezi mai mult
Cursul de educație digitală IT-inteligent Catalogul Electronic (www.opac.hasdeu.md) oferă instruiri în scopul utilizării și consultării Catalogului electronic al Bibliotecii Municipale „B.P. Hasdeu”.
  • noiembrie 30, 2022
Vezi mai mult
Top Toastmasters Club (Chișinău) este o organizație non-profit care face parte din marea familie Toastmasters International, scopul căreia este dezvoltarea abilităților de oratorie prin întâlnirile de networking locale și internaționale.
  • noiembrie 10, 2022
Vezi mai mult
Oferim instruiri privind convertirea documentelor în format PDF, unirea și dezbinarea fișierelor PDF, extragerea și sortarea paginilor dintr-un document PDF etc.
  • noiembrie 10, 2022
Vezi mai mult
Cursul propune dezvoltarea abilităților de analiză și gândire critică, sporirea gradului de înțelegere și utilizare rațională a informațiilor parvenite din mass-media de către elevi.
  • octombrie 25, 2022
Vezi mai mult
Cauta evenimente
Catalogul electronic al Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu