Events

Finalizat
Cursul oferă instruiri de transmitere a fișierelor de volum mare prin intermediul poștei electronice.
Finalizat
Cursul dezvoltă abilitățile de căutare și descărcare a articolelor științifice juridice, folosind bazele de date, disponibile la bibliotecă.
Finalizat
Participanţii vor putea practica cunoştinţele însuşite în viaţa cotidiană. Un accent deosebit se va pune pe studierea rolului şi metodelor gândirii pozitive întru rezolvarea constructivă a conflictelor.
Finalizat
Pentru o mai bună înțelegere a temei predate se va apela la metode ca: explicația, exercițiul și lucrul în echipă. De asemenea, participanții vor fi implicați în dialogul: „Trăiesc în secolul XXI”.
Finalizat
В ходе инструктажа пользователь приобретет практические навыки поиска и сохранения нужной информации.
Finalizat
Приобретение практических навыков оплаты коммунальных услуг online.
Finalizat
Приобретение навыков конвертирования аудио-видео материалов в нужный формат.
Finalizat
În cadrul lecției se va utiliza articolul hotărât și nehotărât prin completarea unui exercițiu în echipă, ulterior, participanții vor alcătui propoziții folosind vocabularul temei studiate.
Finalizat
Приобретение практических навыков оплаты коммунальных услуг online.
Finalizat
Приобретение навыков создания поздравительной открытки, коллажа.
Cauta evenimente
Catalogul electronic al Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu