Events

Finalizat
Cursul este destinat persoanelor care doresc să obțină abilități în procesul de expediere a fișierelor, folosind aplicații de tipul WE TRANSFER, prin explicarea pașilor în detalii.
Finalizat
Cursul de educație digitală IT-inteligent 3+ modalități online de transmitere a fișierelor - este destinat persoanelor care doresc să obțină abilități în procesul de expediere a fișierelor, folosind aplicații de tipul WE TRANSFER, prin explicarea pașilor în detalii. Această instruire are loc în incinta Bibliotecii Publice de Drept
Finalizat
Cursul de e-servicii este destinat persoanelor care doresc să formeze propriul cabinet electronic pentru a stoca acte și informații personale.
Finalizat
В ходе инструктажа пользователь приобретет навыки поиска и сохранения нужной информации.
Finalizat
Ознакомление всех желающих с полезной информацией для работы на компьютере, в частности „Панель задач”, ее возможности и их реализация.
Finalizat
Приобретение навыков в сохдании/переименовании папок или файлов.
Finalizat
Регистрация в электронной почте и приобретение практических навыков ее использования.
Finalizat
Cursul este susținut în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică și se desfășoară online.
Finalizat
По окончании занятия пользоваптель усвоит, как правильно включать/выключать компьютер и что означают значки на рабочем столе.
Finalizat
Регистрация в MICB Web Banking и приобретение практических навыков оплаты коммунальных услуг online.
Cauta evenimente
Catalogul electronic al Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu