instruire

Participanţii vor putea practica cunoştinţele însuşite în viaţa cotidiană. Un accent deosebit se va pune pe studierea rolului şi metodelor gândirii pozitive întru rezolvarea constructivă a conflictelor.
  • mai 12, 2022
Vezi mai mult
Pentru o mai bună înțelegere a temei predate se va apela la metode ca: explicația, exercițiul și lucrul în echipă. De asemenea, participanții vor fi implicați în dialogul: „Trăiesc în secolul XXI”.
  • aprilie 4, 2022
Vezi mai mult
В ходе инструктажа пользователь приобретет практические навыки поиска и сохранения нужной информации.
  • aprilie 4, 2022
Vezi mai mult
Приобретение практических навыков оплаты коммунальных услуг online.
  • martie 21, 2022
Vezi mai mult
Приобретение навыков конвертирования аудио-видео материалов в нужный формат.
  • martie 21, 2022
Vezi mai mult
În cadrul lecției se va utiliza articolul hotărât și nehotărât prin completarea unui exercițiu în echipă, ulterior, participanții vor alcătui propoziții folosind vocabularul temei studiate.
  • martie 18, 2022
Vezi mai mult
Приобретение практических навыков оплаты коммунальных услуг online.
  • martie 14, 2022
Vezi mai mult
Приобретение навыков создания поздравительной открытки, коллажа.
  • martie 7, 2022
Vezi mai mult
Participanții vor fi informați cu privire la călătoria în autobus, gară și cum să ajungă la locul unde au nevoie. În cadrul lecției se va lucra în echipe, se va pune accent pe vocabularul nou etc.
  • martie 1, 2022
Vezi mai mult
Biblioteca „Hristo Botev” desfășoară Programul educațional „În drum spre casă” dedicat copiilor de vârstă școlară mică. Programul urmărește scopul de a dezvolta rezistența și de a ajuta copiii să depășească diferite situații periculoase ce se pot întâmpla în stradă.
  • februarie 22, 2022
Vezi mai mult
Cauta evenimente
Catalogul electronic al Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu