Events

Finalizat
„Бесконечное наследство” - фильм о давних временах, о людях которые довольствовались малым, но находили место, кров, ласку и заботу о тех, кому она была так нужна.
Finalizat
Instruirile cu privire la educația pentru media va continua cu tema: „Mijloacele de comunicare în masă”. Participanții vor afla despre cele mai importante mijloace de comunicare în masă, în funcție de mesaj: presa scrisă, online și audiovizuală.
Finalizat
Această discuție tematică este ini iată cu scopul ca participanții să conștientizeze pericolele intoleranței și să înțeleagă sensul „toleranței” ca o virtute care face ca pacea să fie posibilă și care contribuie la înlocuirea culturii războiului cu o cultură a păcii.
Finalizat
În cadrul activității va avea loc un concurs pentru cel mai bun discurs ce va demonstra că profesia aleasă le va permite tinerilor să aibă o carieră de succes și este aleasă după criterii care pot să-i orienteze cu adevărat spre profesia ideală pentru sufletul lor.
Finalizat
Cursul propune dezvoltarea abilităților de analiză și gândire critică, sporirea gradului de înțelegere și utilizare rațională a informațiilor parvenite din mass-media de către elevi.
Finalizat
Invitați speciali: reprezentanții Administrației Naționale a Penitenciarelor: Liuba Jignea-Suveică și Zghibarța Liudmila.
Finalizat
Activitatea este destinată copiilor și părinților pentru a se învăța unii pe alții, că telefonul mobil nu este o jucărie, el trebuie folosit doar în diferite situații neprevăzute.
Finalizat
Lecția publică „Formarea și dezvoltarea orașului Chișinău până în sec. XIX” va îmbogăți cunoștințele participanților despre istoria orașului Chișinău, precum și arhitectura construcțiilor din trecut și din prezent.
Scopul evenimentului este de a promova modele şi experienţe reuşite în obţinerea performanţelor de prestare a serviciilor, constituirea unei relaţii de parteneriat între bibliotecă și instituțiile de învățământ.
Finalizat
Atelierul de lectură le prezintă copiilor povestirea „Despre temele pentru acasă” familiarizându-i cu viața lui Ciufi și Cucuviță, elevi la școala de bufnițe în Crângul Stufos.
Cauta evenimente
Catalogul electronic al Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu