Events

Finalizat
Manifestare științifică consacrată Patrimoniului Cultural național, realizat în parteneriat cu IPC în contextul Zilelor Europene ale Patrimoniului, care se marchează anual în luna septembrie. Vor fi prezentate studii de cercetare de colaboratori științifici din partea IPC și comunicări despre patrimoniul cultural a BM „B.P. Hasdeu” și cu prilejul a 145 de ani de la fondarea ei
Finalizat
În cadrul lecției publice va fi prezentat articolul prof. Adrian George Sahlean: Hainele împăratului. De ce Eminescu (cel puțin în lumea anglofonă) cel mai necunoscut poet național european? din „Buletinul Mihai Eminescu”, serie noua, nr. 1 (20), 2020.
Finalizat
În cadrul lecției publice va fi prezentat articolul prof. Adrian Dinu Rachieru: Luceafărul - o autobiografie (cercul „strâmt” și sfera hyperionică), din „Buletinul Mihai Eminescu”, serie noua, nr. 1 (20), 2020.
Finalizat
Comunicările se vor axa pe mai multe dimensiuni ale creației lui Eugen Doga - creația muzicală ca valoare de patrimoniu, portretul de creație, muzica filmică, creația eminesciană, etape ș.a.
Finalizat
Masa rotundă: „Болгаристы Кишинева и Одессы: взаимодействие и сотрудничество” dedicată contribuției în cercetarea și popularizarea istoriei și culturii bulgarilor din Republica Moldova și Ucraina.
Cauta evenimente
Catalogul electronic al Bibliotecii Municipale B.P. Hasdeu