Utilizarea portalului serviciilor electronice publice

Cursul oferă instruiri despre toate tipurile de semnături electronice (MSign), precum și crearea și gestionarea cabinetului electronic personal (Mcabinet). Este un curs susținut în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică și se desfășoară online, prin intermediul platformei Zoom.

Detaliile Evenimentului