Utilizarea bazelor de date juridice

Vă oferim un curs de iniţiere în utilizarea şi accesarea bazelor de date cu caracter juridic Sintact, EbscoHost, MoldLex și HEINONLINE. Instruirea este destinată utilizatorilor dornici de a cunoaște cum funcționează o bază de date. În urma instruirii, participanții vor dobândi competențe de accesare, căutare, navigare și descărcare a fișierelor din bazele de date juridice.

Detaliile Evenimentului