Serviciul: Ştiinţa şi arta rezolvării conflictelor

În cadrul serviciului „Ştiinţa şi arta rezolvării conflictelor” instruirile continuă cu tema: Rolul gândirii pozitive în rezolvarea constructivă a conflictelor.  Scopul trainingului este de a familiariză utilizatorii cu cunoştinţele din domeniul gândirii pozitive, de ex. : ce este gândirea pozitivă, ce beneficii aduce în viaţa personală și în relaţii, precum și care sunt beneficiile pentru sănătate.

Activitatea va avea loc în incinta bibliotecii.

Detaliile Evenimentului