Serviciul: Educație pentru media

Instruirile cu privirea la dezvoltarea culturii media începe cu tema: “Inițiere în mass-media. Mass-media în viața noastră”. Cursul propune dezvoltarea abilităților de analiză și gândire critică față de mesajele transmise de media, sporirea gradului de înțelegere și utilizare rațională a informațiilor parvenite din mass-media de către elevi.

Trainingul își va desfășura activitatea în incinta bibliotecii în parteneriat cu clasa III-a M de la Școala – Grădiniță nr. 152 „Pas cu Pas”.

Detaliile Evenimentului