Serviciul: Educație pentru media

Instruirile cu privire la dezvoltarea culturii media începe cu tema: Inițiere în mass-media sau Mass-media în viața noastră. Cursul propune dezvoltarea abilităților de analiză și gândire critică, sporirea gradului de înțelegere și utilizare rațională a informațiilor parvenite din mass-media de către elevi.

În cadrul instruirii se va pune în discuție conceptul media cu cele trei înțelesuri: ansamblul de tehnici care produc și transmit instantaneu mesaje, totalitatea mesajelor create și a organizațiilor care produc sau abordează aceste mesaje.

Trainingul își va desfășura activitatea în incinta bibliotecii cu un nou grup de adolescenți de la Școala profesională nr. 3.

Detaliile Evenimentului