REFORMA CONSTITUŢIONALĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA, autori Victor PUȘCAȘ, Valeriu KUCIUK

Lucrarea poate servi sursă de inspiraţie pentru corpul parlamentar din Republica Moldova, dar și izvor de cercetare, dar şi călăuză/îndrumar practic, inclusiv pentru studenţi şi cercetători al dreptului constituţional din Republica Moldova

Date despre autori:
Victor PUȘCAȘ, Doctor în drept, Conferențiar universitar, Vicepreședintele Parlamentului (1990-1994), Președintele CSJ (1994-2000), Președintele Curții Constituționale (2001-2007), Judecător la Curtea Constituțională (2001-2013), Ex-membru al Comisiei pentru Reforma Constituțională (2020-2021) ;
Valeriu KUCIUK, Doctor în drept, Lector universitar, Avocat, Ex-membru al Comisiei pentru Reforma Constituțională, Șeful Serviciului reprezentare la Curtea Constituțională și organele de drept din cadrul Direcției generale juridice a Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova.

Detaliile Evenimentului