Personalități celebre : M. V. Lomonosov

În cadrul lectorium „Personalități celebre” se va desfășura un curs de lecții predat de Svetlana Lojchina, bibliotecară la filiala „M. Lomonosov”. Lectura publică se va desfășura extramuros la liceul ”D. Cantemir” cu elevii din clasele V și VI, tema lecții “М. Ломоносов – великий гений России” despre viață, descoperiri științifice și utilizarea lor în viața de zi cu zi și în industrie.

 
 

Detaliile Evenimentului