Percepția și înțelegerea mesajului creației compozitorului Eugen Doga – 85 ani de la naștere

La 3 martie 2022, Biblioteca de Arte „Tudor Arghezi” organizează o conferință științifică în contextul Anul 2022 – Anul Cultural Eugen Doga și cu ocazia jubileului de 85 de ani ai compozitorului. Cu mesaje de salut către participanți se vor adresa dna Valentina Volontir, Șefă a Direcției Cultură a Primăriei mun. Chișinău și Mariana Harjevschi, Director General al BM „B.P. Hasdeu”.

Invitați de onoare: Ion Gagim, doctor habilitat în pedagogie, profesor unversitar, cercetător și filosof; Gheorghe Mustea, academician și compozitor; Victor Ghilaș, dr. hab., muzicolog; Ana-Maria Plămădeală, dr. în studiul artelor.

Comunicările se vor axa pe mai multe dimensiuni ale creației lui Eugen Doga – creația muzicală ca valoare de patrimoniu, portretul de creație, muzica filmică, creația eminesciană, etape ș.a. Evenimentul se va desfășura în format online, pe platforma ZOOM a BM „B.P. Hasdeu”, la ora 14:40.

Pentru a putea participa la eveniment accesați link-ul următor: https://us02web.zoom.us/j/81045302790?pwd=WW41R1ljWStNZDljbjJ2eDJHcUNEQT09

Codul de identificare a conferinței: 810 4530 2790
Codul de acces: 868485

Leave a Comment

Detaliile Evenimentului