Pentru ea la Putna clopot bate (Gr.Vieru).

Cu prilejul sărbătorii ce unește întreg neamul românesc în jurul autenticității actului nostru identitar, transmis prin milenii și veacuri de strămoși, vom aduce omagiu Limbii Române, în cadrul etapei Recital Poetic.

Participanții vor recita poezii semnate de diferiți autori, care au închinat imnuri de slavă Limbii Noastre. Concursul include trei categorii de declamatori: elevi din clasele primare, elevi din clasele gimnaziale și elevi din clasele liceale.

Detaliile Evenimentului