Ora astrală a neamului românesc

1 Decembrie 1918 a fost momentul hotărâtor în istoria neamului românesc în care țara noastră și-a reîntregit granițele și s-a realizat visul nostru milenar de a trăi liberi și uniți.

Cu acest prilej, filiala “Transilvania” organizează activitatea intitulată Ora astrală a neamului românesc.  Despre Importanța Marii Uniri de la 1918 și rolul Sfatului Țării, ne va vorbi invitatul nostru special Mihai Tașcă, conferențiar universitar, doctor în drept, cercetător științific.

Prin cadrul acestei activități, participanții vor face cunoştință cu evenimentele și personalităţile istorice, precum și cu patrimoniul naţional.

Detaliile Evenimentului