Mesajul păcii în creația literară

În contextul Zilei Internaționale a Cărții pentru copii, Filiala de Arte organizează o întâlnire a elevilor ciclului primar, LT „M. de Cervantes” cu scriitorii Ecaterina Iurcu-Urâtu, Nina Soroceanu, Valeria Dascăl ș.a.

În cadrul evenimentului, participanții vor fi familiarizați cu programele de lectură „Chișinăul citește” și „Bătălia cărților”. Activitatea se va desfășura în cadrul Cenaclului „Prietenii muzelor”, fiind moderată de Nina Soroceanu.

Evenimentul va avea loc extramuros, în sala de festivități a liceului, începând cu ora 13:00.

Detaliile Evenimentului