LUMINA LIMBII ROMÂNE

 Biblioteca Centrală invită toţi doritorii să participe la conferința științifică „Lumina Limbii Române”. Invitați speciali: Irina Condrea, profesor universitar, doctor habilitat, Universitatea de Stat din Moldova, Alexandru Bantoș, editor şi publicist, redactor-şef al revistei „Limba Română”, Ana Bantoș, critic și istoric literar, doctor habilitat, conferențiar; Vasile Malanețchi, istoric literar, publicist, muzeograf. Moderatorul și organizatorul evenimentului -Victoria Fonari, doctor conferențiar.

Comunicările participanților se vor axa pe următoarele aspecte: Normă și uz în comunicarea actuală (I. Condrea); „Aripile limbii române” în Renașterea Națională reflectată în poezie (V. Fonari); Eugeniu Coșeriu în paginile revistei „Limba Română”  (Al. Bantoș); Orizont lingvistic coșerian: interdiscipinaritate și actualitate (A. Bantoș); Valentin Mândâcanu și contribuția sa la salvgardarea limbii române în Basarabia (Vasile Malanețchi).

Detaliile Evenimentului