Limba română este patria mea… (Nichita Stănescu)

Într-un cerc restrâns, cu prezența adevăraților luptători pentru renașterea națională, ne vom lăsa prinși în discuţii şi povestiri despre personalităţile care au luptat pentru readucerea la locul binemeritat a valorilor definitorii ale neamului românesc în Basarabia.

Vor fi comemorate prin aduceri aminte personalități care au stat în primele rânduri ale luptei pentru limba româmă, alfabet latin, tricolor, istoria românilor și cultivarea spiritului românesc.

Detaliile Evenimentului