Limba română: ascensiune sau regres?

Masă rotundă cu genericul „Limba română: ascensiune sau regres?”, consacrată Zilei de 31 august – Ziua limbii române. La eveniment sunt invitați: Inga DRUȚĂ, doctor habilitat în filologie, conferențiar, cercetător, secretar științific; Viorica RAILEANU, doctor în filologie, cercetător științific; Iulia BELANCIUC-CIMPOEȘ, consultant principal, Serviciul politici în domeniul relații interetnice, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Lucia CUCU, director, Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova; Mihai VÎLCU, scriitor; Grigore PLĂMĂDEALĂ, pictor ș.a.

Evenimentul va debuta cu un moment liric: „Limba noastră” de Alexei Mateevici, susținut de Eva BORTĂ și Cezar CARAMAN.

Evenimentul se va desfășura în incinta bibliotecii.

Detaliile Evenimentului