Leonid Popescu – scriitor. pictor. iconar și mural

Leonid Popescu, prozatorul care creează decorul discursului prin gama de culori murale, haină îmbrăcată pe umerii personajelor sale, apoi, domol coborâte în avanscenă descrierilor prozodice. Bucuria vine când citeşti şi vezi că în ritmul cuvintelor se regăseşte ceea ce ai vrut să spui. În artă și numai în artă se pot prezenta lucrurile în desăvârșirea ființei lor. 

Detaliile Evenimentului