Ion Holban – între fizică, poezia ştiinţei şi proza vieţii

Întâlnire cu Ion Holban, doctor în științe fizico-matematice.

Ion Holban activează în domeniul ştiinţei mai mult de 50 de ani, este autor a peste 100 de lucrări ştiinţifice. O parte din lucrările publicate ţin de domeniul fizicii semiconductorilor, în special de fenomenele de transport. O altă parte ţin de studierea sistemului filozofic eminescian. În cărțile sale, popularizează intens ştiinţa, o atenţie deosebită acordă noilor achiziţii ale ştiinţei, fenomenelor cosmice şi naturale, problemelor de interferenţă între fizică şi literatură.

Detaliile Evenimentului