Interferența: Cercetare transdisciplinară a creației eminesciene

În cadrul acestui proiect cu profil științifico-cultural, va fi reliefată în primul rând actualitatea incomparabilelor scrieri eminesciene. Totodată, prin mijlocirea ședințelor din cadrul acestui proiect, oferim liceenilor, studenților, masteranzilor, doctoranzilor și cercetătorilor posibilitatea de a se dedica cercetării creației eminesciene, respectând criterii de originalitate. Evenimentul va fi difuzat pe pagina de Facebook a filialei CA Eminescu.

https://www.facebook.com/CAIE.Hasdeu/

Detaliile Evenimentului