Expresia paletei

Cromatica lucrărilor în acuarelă/pastel a tinerilor artiști plastici: Gavriil Popovici , Gabriela Bulat , Nichita Rădeanu, Valeriu Sîrbu, Constantin Matiuc, Ioana Țican, Claudia Fusa se caracterizează printr-o fină viziune artistică capabilă să exprime finitatea ritmică a naturilor statice. Lucrările sunt realizate expres și redau esența viziunii proaspete, impresioniste a obiectelor clarobscurul tonal între lumină-umbră, raporturile fine dintre cald-rece. Creațiile acestor tineri ne bucură prin promovarea tradițiilor autohtone moldovenești. Expoziția este realizată cu accent expresiv, care va avea succes pentru vizitatori.

Activitatea va fi prezentată pe pagina de Facebook a bibliotecii.

Detaliile Evenimentului