E-servicii: Lex Expert

Vă oferim un curs de iniţiere în utilizarea şi accesarea bazelor de date cu caracter juridic Sintact și EbscoHost. Instruirea este destinată utilizatorilor dornici de a cunoaște cum funcționează o bază de date. În urma instruirii, participanții vor dobândi competențe de accesare, căutare, navigare și descărcare a fișierelor din bazele de date juridice.

Detaliile Evenimentului