Decorul și ornamentica în arhitectura vernaculară din Republica Moldova

Ansamblul arhitectonic rural al gospodăriei țărănești, împreună cu totalitatea decorului arhitectural și ornamental, alcătuiesc unul dintre cele mai expresive și miraculoase fenomene ale artei populare românești din R. Moldova. Autorul V. Malcoci vine să reflecte, prin prisma unei originale metodologii de investigație, fenomenul complex al originii și evoluției elementelor decorative, morfogeneza formelor, precum și iconografia motivelor ornamentale. Sunt relevate numeroase probleme și particularități structural-compoziționale ale decorului arhitectural. Bazându-se pe teoriile fundamentale de specialitate din țară și de peste hotare, autorul supune unei ample analize fenomenul decorului arhitectural, clasificându-l în calitate de creație majoră a artei populare. Elementele iconografice constituie cheia interpretării și nțelegerii întregii noastre culturi tradiționale. Decodificate, ele oferă un bogat material în ceea ce privește mentalitatea și concepțiile spiritului popular, originea cărora s-a pierdut în timpuri imemorabile și care au dăinuit în zilele noastre sub forma unui adevărat alfabet de semne cifrate.
V. Malcoci contribuie la familiarizarea mediului larg cu valorile culturii tradiționale.

Evenimentul va avea loc în data de 23 ianuarie, ora 13:30, în sala de festivități a LT „Miguel de Cervantes Saavedra”.

Detaliile Evenimentului