Constituția Republicii Moldova – audio

Elaborarea variantei audio a Constituției RM este un mesaj de promovare și vizibilitate a Legii fundamentale a Republicii Moldova.

Publicația lansată constituie un prilej de a cunoaște Constituția Republicii Moldova și facilitaează accesul la valențele educației juridice. Este o modalitate de a cunoște noi informații despre istoricul publicării Constituției, structura pe titluri și capitole.

Prezentarea publicației poate fi vizualizată pe PW – https://www.facebook.com/events/419952758897947/

Detaliile Evenimentului