Clubul: Socrate

Cursul continuă cu tema „Socrate şi dialogul lui. Gândirea lui Socrate şi gândirea critică contemporană”. Participanţii vor cunoaşte şi medita asupra actualităţii şi utilităţii filosofiei lui Socrate, și anume prin prisma gândirii critice. Un accent deosebit se va face pe analiza dialogului construit de Socrate, ca un model viu a gândirii critice.

Cursul va fi moderat de Igor Fonari, doctor în filozofie, psiholog.

Detaliile Evenimentului