Chișinău – nestinsă candelă a credinței strămoșești

În cadrul evenimentului istorico-literar-muzical vom parcurge alături de invitații noștri (elevi, profesori, bibliotecari și cititori fideli) un drum istoric al Chișinăului de ieri, regăsit azi în imagini de epocă, expoziția de carte „Acoperământul Maicii Domnului – sărbătoare ce ne unește” , recital de poezie creștină „Fii scut de întărire / Și zid de mântuire, / Marie…” etc.

Prin prezența noastră, a tuturor, vom crea o atmosferă de HRAM revelatorie, pe care să o memorăm ca pe o filă distinctă din cronica acestei toamne.

Detaliile Evenimentului