Antologia genezei Poeziei noastre…

Activitatea se va axa pe conturarea profilului unui poet intertextual și prin intermediul calității sale personale de a fi un bun cititor. Se vor expune elementele textului poetic polifonic regăsite în universul literar al lui Virgil Botnaru. Interpretarea textului se va realiza din perspectiva veridicității aserțiunii: „ Deși arată numaidecât recognoscibil, ele sună diferit de la o secțiune la alta a cărții; se vede, vreau să spun, că-s produse de un același spirit și o aceeași energie, însă sunetul lor e mereu altul”

Evenimentul va avea loc online pe pagina de facebook a Bibliotecii „O. Ghibu” – https://www.facebook.com/BibliotecaGhibu

Detaliile Evenimentului